ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ 
  2. E Mail : pakniam@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัทพ์  06 2423 9415
  2. E-Mail : purida29@gmail.com
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านปากเนียม


Comments